Showing 1–20 of 37 results

Thiết kế cabin thông minh, với cửa sổ rộng và kính chiếu hậu có khả năng quan sát 360 độ, giúp tài xế có thể quan sát toàn cảnh môi trường xung quanh xe một cách dễ dàng và tiện lợi, đặc biệt là các vị trí khó quan sát như phía sau và hai bên xe. Điều này giúp tài xế vận hành xe một cách an toàn và hiệu quả hơn, giúp tăng tính linh hoạt trong quá trình vận chuyển hàng hóa.,giảm thiểu nguy cơ va chạm và đảm bảo an toàn cho người lái và người đi đường.

Giá bán:
Liên hệ

Tandem Axle; 6x4 Drive; Drive Side: Left Hand Drive; L9 Cummins Engine 370 hp; Diesel Fuel Type; 54,000 lb Gross Vehicle Weight; 254 in Wheelbase; VIN: 3HAEKTAR2LL068303; NEW 2020 CHASSIS GREAT FOR A WATER TRUCK OR A DUMP TRUCK2 SPEED REAR ENDCUMMINS L9 370 HP10 SPEED HENDRICKSON HMX WALKING BEAM SUSPENSION

Stock number: N9963
Mileage: 734,523 mi
Engine Manufacturer: Cummins
Horsepower: 370 hp
Cab: Standard Cab
Suspension: Leaf Springs
Giá bán:
Liên hệ

GENERAL INFORMATION ODO Mileage 342615 ECM Mileage 0 Start/Run Yes Overall Condition Fair LOCATION Cowan Transportation Baltimore, MD 21227 410-247-0800 OPTIONS Air Shield   Cab Extenders Heated Mirrors   Visor Aluminum Tanks   Power Windows Power Door Locks   Tilt/Telescopic Wheel WrapAround Dash   Dual High Back Seats Cruise Control   CD Player SPECIFICATIONS OVERALL Engine (HP) International N13...

Giá bán:
Liên hệ

GENERAL INFORMATION ODO Mileage 316380 ECM Mileage 316380 Start/Run Yes Overall Condition Fair OPTIONS Air Shield   Cab Extenders Heated Mirrors   Visor Aluminum Tanks   Power Windows Power Door Locks   Tilt/Telescopic Wheel WrapAround Dash   Dual High Back Seats Cruise Control   AM/FM Radio CD Player SPECIFICATIONS OVERALL Engine (HP) International N13 (450)   Transmission (Speed) Eaton-Fuller...

Giá bán:
Liên hệ

GENERAL INFORMATION ODO Mileage 357023 ECM Mileage 0 Start/Run Yes Overall Condition Fair LOCATION Cowan Transportation Baltimore, MD 21227 410-247-0800 OPTIONS Air Shield Cab Extenders Heated Mirrors Visor Aluminum Tanks Power Windows Power Door Locks Tilt/Telescopic Wheel WrapAround Dash Dual High Back Seats Cruise Control CD Player SPECIFICATIONS OVERALL Engine (HP) International N13 (450) Transmission (Speed) Eaton-Fuller FROF-16210C (10)...

Giá bán:
Liên hệ

GENERAL INFORMATION ODO Mileage 366454 ECM Mileage 366454 Start/Run Yes Overall Condition Fair OPTIONS Air Shield Cab Extenders Heated Mirrors Visor Aluminum Tanks Power Windows Power Door Locks Tilt/Telescopic Wheel WrapAround Dash Dual High Back Seats Cruise Control AM/FM Radio CD Player SPECIFICATIONS OVERALL Engine (HP) International N13 (450) Transmission (Speed) Eaton-Fuller FRO-16210C (10) Engine Brake Yes Sleeper 56″...

Giá bán:
Liên hệ

GENERAL INFORMATION ODO Mileage 390121 ECM Mileage 390122 Start/Run Yes Overall Condition Fair OPTIONS Cab Extenders   Chassis Skirt/Tank Fairings Heated Mirrors   Visor Aluminum Tanks   Power Windows Power Door Locks   Tilt/Telescopic Wheel Airride Passenger Seat   Cruise Control CD Player    

Giá bán:
Liên hệ

GENERAL INFORMATION ODO Mileage 390121 ECM Mileage 390122 Start/Run Yes Overall Condition Fair OPTIONS Cab Extenders   Chassis Skirt/Tank Fairings Heated Mirrors   Visor Aluminum Tanks   Power Windows Power Door Locks   Tilt/Telescopic Wheel Airride Passenger Seat   Cruise Control CD Player    

Giá bán:
Liên hệ

GENERAL INFORMATION ODO Mileage 331170 ECM Mileage 331170 Start/Run Yes Overall Condition Fair OPTIONS Cab Extenders Chassis Skirt/Tank Fairings Heated Mirrors Visor Aluminum Tanks Power Windows Power Door Locks Tilt/Telescopic Wheel Cruise Control SPECIFICATIONS OVERALL Engine (HP) International N13 (430) Transmission (Speed) Eaton-Fuller FRO-16210C (10) Engine Brake Yes Sleeper 73-Inch High Rise Suspension Air Ride Front Axle 12000 Rear...

Giá bán:
Liên hệ

GENERAL INFORMATION ODO Mileage 401950 ECM Mileage 401951 Start/Run Yes Overall Condition Fair OPTIONS Cab Extenders Chassis Skirt/Tank Fairings Heated Mirrors Visor Aluminum Tanks Power Windows Power Door Locks Tilt/Telescopic Wheel Cruise Control SPECIFICATIONS OVERALL Engine (HP) International N13 (430) Transmission (Speed) Eaton-Fuller FRO-16210C (10) Engine Brake Yes Sleeper 73-Inch High Rise Suspension Air Ride Front Axle 12000 Rear...

Giá bán:
Liên hệ

GENERAL INFORMATION ODO Mileage 385504 ECM Mileage 385505 Start/Run Yes Overall Condition Fair OPTIONS Cab Extenders   Chassis Skirt/Tank Fairings Heated Mirrors   Visor Aluminum Tanks   Power Windows Power Door Locks   Tilt/Telescopic Wheel Airride Passenger Seat   Cruise Control CD Player SPECIFICATIONS OVERALL Engine (HP) International N13 (430)   Transmission (Speed) Eaton-Fuller FAOM-15810C (10) Engine Brake Yes...

Giá bán:
Liên hệ

GENERAL INFORMATION ODO Mileage 391610 ECM Mileage 391611 Start/Run Yes Overall Condition Fair OPTIONS Cab Extenders   Chassis Skirt/Tank Fairings Heated Mirrors   Visor Aluminum Tanks   Power Windows Power Door Locks   Tilt/Telescopic Wheel Airride Passenger Seat   Cruise Control CD Player SPECIFICATIONS OVERALL Engine (HP) International N13 (430)   Transmission (Speed) Eaton-Fuller FAOM-15810C (10) Engine Brake Yes...

Giá bán:
Liên hệ

GENERAL INFORMATION ODO Mileage 360179 ECM Mileage 360179 Start/Run Yes Overall Condition Fair OPTIONS Cab Extenders   Chassis Skirt/Tank Fairings Heated Mirrors   Visor Aluminum Tanks   Power Windows Power Door Locks   Tilt/Telescopic Wheel Cruise Control SPECIFICATIONS OVERALL Engine (HP) International N13 (430)   Transmission (Speed) Eaton-Fuller FRO-16210C (10) Engine Brake Yes   Sleeper 73-Inch High Rise Suspension...

Giá bán:
Liên hệ

GENERAL INFORMATION ODO Mileage 362180 ECM Mileage 362180 Start/Run Yes Overall Condition Fair OPTIONS Cab Extenders   Chassis Skirt/Tank Fairings Heated Mirrors   Visor Aluminum Tanks   Power Windows Power Door Locks   Tilt/Telescopic Wheel Cruise Control SPECIFICATIONS OVERALL Engine (HP) International N13 (430)   Transmission (Speed) Eaton-Fuller FRO-16210C (10) Engine Brake Yes   Sleeper 73-Inch High Rise Suspension...

Giá bán:
Liên hệ

GENERAL INFORMATION ODO Mileage 382482 ECM Mileage 382483 Start/Run Yes Overall Condition Fair OPTIONS Cab Extenders   Chassis Skirt/Tank Fairings Heated Mirrors   Visor Aluminum Tanks   Power Windows Power Door Locks   Tilt/Telescopic Wheel Cruise Control SPECIFICATIONS OVERALL Engine (HP) International N13 (430)   Transmission (Speed) Eaton-Fuller FRO-16210C (10) Engine Brake Yes   Sleeper 73-Inch High Rise Suspension...

Giá bán:
Liên hệ

GENERAL INFORMATION ODO Mileage 433037 ECM Mileage 433029 Start/Run Yes Overall Condition Fair OPTIONS Cab Extenders   Chassis Skirt/Tank Fairings Heated Mirrors   Visor Aluminum Tanks   Power Windows Power Door Locks   Tilt/Telescopic Wheel Cruise Control   CD Player SPECIFICATIONS OVERALL Engine (HP) International N13 (430)   Transmission (Speed) Eaton-Fuller FRM-15210B (10) Engine Brake Yes   Sleeper 56″...

Giá bán:
Liên hệ

GENERAL INFORMATION ODO Mileage 307353 ECM Mileage 307354 Start/Run Yes Overall Condition Good OPTIONS Air Shield   Cab Extenders Chassis Skirt/Tank Fairings   Heated Mirrors Visor   Aluminum Tanks Power Windows   Power Door Locks Tilt/Telescopic Wheel   WrapAround Dash Dual High Back Seats   Cruise Control AM/FM Radio   CD Player SPECIFICATIONS OVERALL Engine (HP) International N13 (450)...

Giá bán:
Liên hệ

GENERAL INFORMATION ODO Mileage 334697 ECM Mileage 334697 Start/Run Yes Overall Condition Fair OPTIONS Cab Extenders   Chassis Skirt/Tank Fairings Heated Mirrors   Visor Aluminum Tanks   Power Windows Power Door Locks   Tilt/Telescopic Wheel Cruise Control SPECIFICATIONS OVERALL Engine (HP) International N13 (430)   Transmission (Speed) Eaton-Fuller FRO-16210C (10) Engine Brake Yes   Sleeper 73-Inch High Rise Suspension...

Giá bán:
Liên hệ

GENERAL INFORMATION ODO Mileage 454150 ECM Mileage 0 Start/Run Yes Overall Condition Fair OPTIONS Cab Extenders Chassis Skirt/Tank Fairings Heated Mirrors Visor Aluminum Tanks Power Windows Power Door Locks Tilt/Telescopic Wheel Cruise Control SPECIFICATIONS OVERALL Engine (HP) International N13 (430) Transmission (Speed) Eaton-Fuller FRO-16210C (10) Engine Brake Yes Sleeper 73-Inch High Rise Suspension Air Ride Front Axle 12000 Rear...

Giá bán:
Liên hệ

GENERAL INFORMATION ODO Mileage 570620 ECM Mileage 0 Start/Run Yes Overall Condition Fair OPTIONS Cab Extenders   Chassis Skirt/Tank Fairings Heated Mirrors   Visor Aluminum Tanks   Power Windows Power Door Locks   Tilt/Telescopic Wheel Airride Passenger Seat   Cruise Control CD Player     SPECIFICATIONS OVERALL Engine (HP) International N13 (430)   Transmission (Speed) Eaton-Fuller FAOM-15810C (10) Engine...

Giá bán:
Liên hệ